İcra Kurulu

Ömer Muzaffer Baktır İcra Kurulu Başkanı
Necati BAYKAL Necati Baykal İcra Kurulu Üyesi
Cemil Kazancı İcra Kurulu Üyesi
Barış Erdeniz İcra Kurulu Üyesi