Aksa Jeneratör Sanayi Anonim Şirketi

 
Şirketin kuruluş tarihi: 06/06/1994

Şirketin Faaliyet Konusu: Her türlü elektrik üreten (dizel benzinli vs) elektrojen grupları, her türlü elektrik ve elektronik enerji üreten cihazları, her türlü elektronik ve mekanik akim ve frekans konvertörleri, dinamik ve statik konvertorler ve güç kaynakları, her türlü elektrikli makinalar, elektronik motoru, transformatör, sabit ve seyyar kaynak jeneratörleri, her türlü elektronik ve mekanik alarm ve emniyet sistemleri, her türlü elektrik motoru, elektronik ve elektromekanik cihazları ve bunların montajı ve tamirinde kullanılan aksam, yedek parça ve ünitelerinin imali, montajı, ithali, ihracı ve satışı, Kara, hava ve deniz taşımacılığı, şirket amacı ile ilgili olmak üzere her türlü gayrimenkul iktisap edebilir, bunları satabilir, kiralayabilir. Gayrimenkulleri üzerinde intifa irtifak veya diğer ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, kaldırabilir. Gerek Şirketin gerekse başka şahıs ve şirketlerin borçlarının teminatı olarak ipotek ve kefalet verebilir. Şirket alacaklarının teminatı olarak başka şahısların gayrimenkulleri üzerinde ipotek alabilir, fek edebilir 1.12.2005 tarihinde tescil edilen genel kurul kararında yazılı olan diğer işler.
Şirket Ünvanı: Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş.
Tescilli Adres: Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:10 Kavacık – Beykoz / İstanbul
Ticaret Sicil No: 314910-264492
Bağlı Bulunduğu Ticaret Odası,Ticaret Sicil numarası: İTO, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Vergi Dairesi: Büyük Mükellefler
Vergi Numarası: 0340008630
Taahhüt Edilen Sermaye: 50.222.610
Ödenen Sermaye: 50.222.610
Yönetim Kurulu Başkanı: Necati Baykal
Yönetim Kurulu Başkanı Vekili: Şaban Cemil Kazancı
Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Muzaffer Baktır
Mersis Numarası: 0034000863000015
Bağımsız Denetçi Ünvanı: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetçi Adresi: Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No.1 Maslaknol Plaza Sarıyer-İstanbul