AKSA ve ÇEVRE

Aksa ve Çevre

Çevre Duyarlığı:

- Aksa Jeneratör, ürettiği kabin ve şaseleri boyamak için doğa dostu TGIC-FREE Triglycidyl Isocyanurate ve kurşun içermeyen polyester toz boya kullanmaktadır. Bu tür boya kullanarak hem üretiminde çalışan insanların sağlığını korumakta hem de çevreyi kirletmemektedir.
- Aksa Jeneratör üretim tesislerinde boya öncesi yüzey yıkama işlemleri sonucunda oluşan atık sular, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra çevreye herhangi bir zarar vermeyecek hale getirilerek İSKİ’ ye deşarj edilmektedir. Bu kapsamda Aksa Jeneratör’ün İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı bulunmaktadır.
- Dizel motorlarda sıkıştırma işlemi esnasında kimyasal enerji yüksek sıcaklık ve basınçla mekanik enerjiye dönüştürülür. Bu sırada egzoz gazı ile birikte hava-azot ve karbondioksit elementleri ortaya çıkmaktadır. Bu bileşenlerin sadece %0,1’den azı egzoz gaz emisyonu olarak tarif edilebilir ki yüksek olması durumunda en büyük çevre problemi olan ve bitkilere ve ağaçlara etki eden asitlenmeye yol açmaktadır. Aksa; Avrupa EU Stage 2 ve Amerika EPA ( Environmental Protection Agency ) Tier 2 ve Tier 3 emisyon seviyelerinde sertifikalandırılmış dizel motorlu jeneratör gruplarını müşteri talebine bağlı olarak karşılayabilmektedir.
- İstanbul Çevre ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Aksa Jeneratör’e B grubu Emisyon İzin Belgesi verilerek, Aksa’nın üretiminden dolayı en az düzeyde havayı kirlettiği onaylanmıştır.


Aksa ve Çevre

Geri Dönüşüm:

- Aksa Jeneratör, satışını gerçekleştirdiği ürünlerin ambalaj, naylon ve koli atıklarını Çevko Vakfı (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) ile sözleşme yaparak toplatmaktadır. Üretiminde çıkan ambalaj atıklarını ise ayrı toplamakta ve lisanslı geri dönüşüm tesislerine teslim ederek yeniden kullanıma kazandırmaktadır.
- Aksa Jeneratör, motor testleri sonucu ortaya çıkan atık yağlarını geri kazanım için lisanslı geri kazanım firmalarına göndermektedir.
- Aksa Jeneratör, atıksu arıtma tesisinde oluşan atık çamurlarını lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine göndermektedir.
- Aksa Jeneratör üretimde ve çalışanların evlerinde kullandıkları atık pilleri geri toplamakta ve geri dönüşüm için belediyeye teslim etmektedir.
- Aksa Jeneratör yemekhanesinde oluşan atık bitkisel yağları toplamakta ve geri dönüşüm için lisanslı kuruluşlara vermektedir.
- Jeneratör setleri, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ) ve ROHS (Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uygun şekilde üretilmektedir. Avrupa Birliği Komisyonu 2002 yılında hazırladığı raporla, teknolojik gelişmelerin ve elektronik atıkların insanı ve doğayı nasıl tehdit ettiğini belirtmiş ve konu hakkında Zararlı Maddelerin Sınırlandırılmasına yönelik ROHS (2002/95/EC) ve Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıklarına yönelik WEEE (2002/96/EC) Direktiflerini yayınlayarak bu konularda düzenleme ve kısıtlamalar ortaya koymuştur.


Aksa ve Çevre

Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi:

Türkiye’de kendi ses testini yapabilen tek jeneratör firması olan Aksa Jeneratör, tüm dünyada geçerli olan IEC 34 (International Electrotechnical Commission – Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) standartlarına uygun 28 çeşit ürün imal etmekte ve onaylanmış kuruluş Szutest tarafından denetlenmektedir.

Çevre İzin Belgesi
AKSA Jeneratör Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında ÇEVRE İZİN BELGESİ almaya hak kazanmıştır.