Aksa Jeneratör Fortune 500 Listesi'nde 224. Sırada

  • Aksa Jeneratör Fortune 500 Listesi'nde 224. Sırada

 
-Aksa Jeneratör A.Ş, Fortune 500 şirketler listesinde yer alıyor. Şirket adına 2019 yılı üretim, yatırım, ciro, net satışlar, kârlılık açısından genel bir performans değerlendirmesi yapar mısınız?
Aksa Jeneratör olarak uzun yıllardır Türkiye jeneratör pazarının lideri konumundayız. Türkiye’nin en büyük 200 sanayi kuruluşu ve ihracatçı firması arasında yer alıyoruz. 2019 yılında da sektöre liderlik ederek yaptığımız çalışmalarla standartları yükselttik.
2019 yılında 1,5 milyar TL’lik bir ciroya ulaştık ve %15’lik bir büyüme gerçekleştirdik. 2020’de de bu rakamın üstüne çıkmayı hedefliyoruz.
-Çift haneli büyümeyi devam ettirmek adına hangi stratejiler gündemde? Bölgede lider şirket olma konusunda globalleşme adımlarınızdan bahseder misiniz? Hangi yapısal reformlar gündemde?
2019 yılında ciromuzun yüzde 70’ini yurt dışı satışlardan sağladık. Dolayısıyla yurt dışı pazarlarda etki alanımızı daha da genişletmek büyüme stratejimizde önemli bir rol oynuyor. Global pazarda erişimi artırıp lokal pazarlara odaklanarak bölgesel satış hacmini büyütme stratejimiz doğrultusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Her ülkenin markamız açısından önemi çok büyük. Hedefimiz, faaliyette olduğumuz tüm pazarlarda müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek.
Aksa Jeneratör olarak, 3 kıtada ürettiğimiz ürünleri 172 ülkeye ihraç ediyoruz. İstanbul dışında Çin’de ve Amerika’da bulunan üretim tesislerimizin yanı sıra Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika’da bulunan 19 ofis ve 4 temsilciliğimiz ile küresel sektörde ilk 5 şirket arasında yer alıyoruz. 2025 yılında Aksa Jeneratör’ün dünyanın üç büyük jeneratör üreticisinden biri olmasını hedefliyoruz.
Dört kıtada katıldığımız fuarlarla hem sektörle iletişimimizi kuvvetlendiriyor hem de potansiyel müşterilerimizi yakından tanıma imkânı yakalıyoruz. Son dönemde özellikle Afrika ve Kuzey Amerika pazarlarına ek olarak Asya Pasifik ve Güney Amerika’da olası fırsatları takip ettiğimizi söyleyebiliriz.
Bununla birlikte, 2019’da dünya ligindeki yerimizi yükseltecek çok önemli bir iş birliğine imza attık. Aksa Jeneratör olarak, Japon sanayi devi Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurduk. Motor devi Mitsubishi’nin üretim teknolojisi ile yine dünyanın en büyük jeneratör üreticilerinden biri olan Aksa’nın üretim gücü ve mühendislik kapasitesinin aynı platformda buluşmasıyla oluşacak sinerji, yeni projelerde daha etkin rol alınmasını sağlayacak.
2020 yılında referans projeler alanında dünyada ses getirecek birçok projeye imza attık. Avrupa’da metro projeleri ve havalimanı projeleri, Afrika’da Telekom, havalimanı ve otel projeleri, Asya Pasifik’te Veri Merkezi projeleri, Orta Doğu’da Üniversite ve Hastane projelerinde yer aldık.
 
-Faaliyet gösterdiğiniz ülkelerde Aksa Jeneratör, büyüme planlarıglobal marka imajıyla nasıl bir noktada hayata geçiriyor? Global marka olma yolundaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? -Müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda, aktif ve yenilikçi marka olma konusunda iş planlarınızda neler var? Özellikle Asya Pasifik, Afrika, Amerika pazarlarıyla ilgili yapılanma ve hedeflerden bahseder misiniz?  Global jeneratör pazarındaki stratejileriniz neler üzerine kurgulu?
Aksa Jeneratör olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarları önemsiyoruz. Yer aldığımız tüm pazarların kendine özgü dinamikleri olduğunu biliyor, tüm bu farklılıkların bizim üretim ve satış kaslarımızı geliştirdiğini düşünüyoruz. Aksa Jeneratör olarak faaliyet gösterilen ülkelerde pazarın ilk 3 firması arasında yer almayı hedefliyoruz.
Bireysel kullanımdan dev projelere uzanan geniş yelpazedeki ürün ve uygulamalarımızla jeneratör pazarında çok kısa bir sürede dünya markası haline geldik. Ayrıca Türkiye’nin en prestijli markalarının yer aldığı “Turquality” programına kabul edilen tek jeneratör markası olarak dünya pazarlarında daha güçlü yol almaya yardımcı olacak bir adım daha attık.
Öte yandan, farklı pazarlarda faaliyette olmanın getirdiği avantajla sektörümüzdeki değişim ve dönüşümü çok iyi yakaladığımızı düşünüyoruz. Dünya enerji sektörü ciddi bir değişim sürecinden geçiyor. Özellikle iklim değişikliği ve etkileri, fosil kökenli yakıtların yerine yenilenebilir, temiz enerji teknolojilerini ve bu teknolojilere dayalı enerji üretimini ön plana çıkarıyor. Ülkeler ve şirketler geleceğe yönelik planlarını bu değişim ve dönüşüm sürecine göre şekillendiriyor. Sektörün yaşadığı bu süreç, enerjiye dokunan bütün ürün ve teknolojileri de dönüştürecek. Hiç şüphesiz, bu değişimi yaşayacak olanlardan biri de jeneratör üreticileri. Bugün küresel ölçekte motorinle çalışan jeneratörlerin hakimiyeti bulunuyor. Ama düşük emisyonlu doğal gaz ile çalışan jeneratörler pazardaki yerini hızla alıyor. Yine dizelle birlikte güneş enerjisi ve enerji depolama ile ilgili hibrit sistemler üzerine çalışmalar artarak devam ediyor. Bu değişimin, gelecek 10 yılda jeneratör üreticilerinin ürün portföylerinde bugünkünden farklı bir desen ortaya çıkaracağı kesin. Aksa Jeneratör olarak hem Türkiye’de hem de küresel ölçekte üretici kimliğimizle, bu değişim sürecini yönetmeye ve konumumuzu daha iyi bir noktaya taşımak için planlar yapıyoruz.
-Ar-Ge faaliyetlerinden bahseder misiniz? Özel ve katma değeri yüksek ürün üretimi konusunda Türkiye'nin sizce şansı nedir? Aksa Jeneratör çevre ile bağlantılı olarak doğal kaynak kullanımının azaltılması yönünde ne tür çalışmaları gündemine aldı?
Müşterilerimize kaliteli ve sürdürülebilir hizmet verebilmek ve geleceğin teknolojisini yakalamak adına Ar-Ge’ye yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gerek işte gerekse özel hayatta enerjinin sürekliliği açısından doğru jeneratörün seçimi ve doğru şekilde kullanımı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayabilmek için inovasyona açık ve güncel teknolojiye hâkim olmak hayati önem taşıyor. Biz de Aksa Jeneratör olarak hizmet verdiğimiz sektörlerin değişen ihtiyaçlarına hızla uyum sağlayıp çözüm geliştiren, esnek bir yapıyız.
Aksa Jeneratör olarak enerji verimliliğine öncelik vererek bu alanda sektöre yön veren ürün ve sistemleri üretiyoruz. Doğal gazlı jeneratörlerin Türkiye’deki ilk üreticilerinden biriyiz, ancak doğalgazlı kojenerasyon, trijenerasyon ve diğer gaz uygulamalarıyla birlikte enerji depolamayı da içeren hibrit çözümler konusunda sektörde öncü olacak şekilde şirketimizi konumlandırdık.   
Ar-Ge yatırımları ile daha düşük yakıt sarfiyatlı, daha düşük ses seviyeli ve çevre dostu jeneratörler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Programı kapsamında bütün denetimlerden başarılı sonuç alarak Ar-Ge Merkezi statüsüne sahip olduk. Bu statüyle Ar-Ge alanında yürüteceğimiz yenilikçi projelere bakanlık destek olacak. Ayrıca bu başarıyla tam donanımlı bir Ar-Ge ve inovasyon merkezi kurma çalışmaları da hızla devam ediyor.
-Pandemi sonrasında İK ve iş gücü açısından gelecek dönemi Aksa Jeneratör adına nasıl kurguluyorsunuz?
Aksa Jeneratör olarak, yeni dönem stratejilerimiz doğrultusunda iş gücü açısından hem Türkiye’de hem de globalde faaliyet gösterdiğimiz her ülkede istihdama katkı sağlıyor; deneyimli ve iyi eğitimli personeller için çok ciddi potansiyel ve fırsatlar sunuyoruz. Dijital dönüşüm ile, Türkiye’de jeneratörde e-ticareti başlatan ilk üretici şirket olduk. Şu anda ev tipi jeneratörlerimiz shopaksa.com.tr üzerinden satılıyor. İlk etapta tedarik süreçlerini en iyi şekilde sürdürebilmek için çalışmalarımızı yurt içinde yapmayı planladık. İlerleyen günlerde online alışveriş sitemizde ürün çeşitliliğimizi arttırdıktan sonra global ölçekte de satış yapmayı hedefliyoruz. Avrupa öncelikli olmak üzere yurt dışı ofislerimizin olduğu ve stok tutabildiğimiz ülkelerde e-ticaret tarafımızla da aktif rol almak istiyoruz. Bu gelişmelerin istihdam açısından genel anlamda olumlu bir çerçeve oluşturacağını düşünüyoruz. Çünkü online kanalda satışlarımızın artışı ve ileriki süreçlerde global ölçekte de bu platformu kullanıcılarımıza sunmamızın akabinde sahada vereceğimiz destek tarafında bize olumlu sonuçlar sağlayacağı kanaatindeyiz. İnsan kaynakları süreçlerimiz ve yürüttüğümüz çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
-Türkiye'nin finansman, vergiler, yüksek faiz, mevzuat ve kur hareketleri noktasında yaşadığı sıkıntılara hangi çözümler sunulabilir? İş dünyasına yön veren şirketlerden biri olarak sizce günümüzde rekabetçilik nereye doğru gidiyor? Türkiye'nin bu konudaki fırsatları neler olabilir?
Dijital dönüşüme hazırlıklı ve değişken süreçlere hazırlıklı şirketlerin yol haritalarında daha da başarılı olabildiği bir dönem ile karşı karşıyayız. Hızlı aksiyon ve hareket kabiliyeti açısından rekabette farklılaşmak adına çok olumlu adımları hızlıca atabiliyoruz. Üretim gücümüzü global farklı lokasyonlardan yöneterek satış ve dağıtım noktalarımıza tedarik ve stok avantajları sunuyoruz. Ülke bazlı yaşanan her türlü sorunda Global’de 172 ülkede faaliyet göstererek Pazar çeşitleme avantajımızı kullanıyoruz. Müşteri yönetimi ve Entegre alternatif çözümlerle dijital ortamda ürünün üretimden müşteriye teslimine kadar olan sürecinin yönetimi ve satış sonrası hizmet süreçleri ile 360 derece müşteri ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler üretiyoruz. Müşteri odaklı ve müşteri sadakatini arttırıcı iş modelini benimsiyor ve her müşterinin ihtiyaçlarına en iyi alternatifleri dijital alt yapımız sayesinde yönetiyoruz. Global jeneratör pazarının Covid-19‘un etkisi ile 2020 yılında %30 daralma göstermesi beklenirken, bu süreçte data center pazarı yatırımları ve sağlık sektörü yatırımlarının hızlanması ön görülüyor. Biz de Aksa olarak bu sektöre özel ürünler geliştirerek veya ihtiyaçları anlayıp en hızlı şekilde ihtiyaç duyulan ürünlerin teslimatını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Salgın döneminde İstanbul’da 45 günde tamamlanan 2 Sahra hastanesinin toplam 20 MW gücünde 10 adet jeneratörünü, 10 gün gibi kısa bir sürede teslimini gerçekleştirdik. Ayrıca Kazakistan ve Belçika başta olmak üzere 50’nin üstünde ülkede hastane projelerinde müşteri taleplerine uygun ürünlerimizin teslimatını gerçekleştirdik. 
-2020 ve sonrası için şirket hedefleri ve yatırımları hakkında bilgi verir misiniz?
Şirket olarak odaklandığımız ana hedef yurt dışında büyümeye devam etmek. Özellikle Asya Pasifik pazarları, Afrika, Amerika ve Avrupa’da yeni yatırımlar ve ortaklıklar kurmaya devam ederek global jeneratör pazarında yerimizi sağlamlaştırma ve yükseltme stratejisi izliyoruz.
 E-ticaret tarafında da büyüme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Online satış kanalımızın yıl sonuna kadar portatif jeneratör satışlarında yüzde 100’ün üstünde artış getirmesini hedefliyoruz. Online satış kanalımızı yurt dışı pazarlarda da faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte, veri merkezleri önümüzdeki üç yılda 2 milyar dolarlık bir jeneratör pazarı oluşturacak. Biz de bu pazardan önemli bir pay almak istiyoruz. Bunlara ek olarak, enerji verimliliğinin %90 seviyelerine ulaştığı kojenerasyon sistemlerinde de Türkiye başta olmak üzere globalde de hizmet vermeye başlanmıştır.